Automatisch gezag ongehuwde vaders?

In 2016 is door de VVD en D66 een wetsvoorstel ingediend dat voor ongehuwde vaders automatisch gezag over hun kind mogelijk moet maken. In de huidige regelgeving is dit niet het geval. Wanneer geen sprake is van een huwelijk, verkrijgt de moeder automatisch het gezag, terwijl de vader het kind dient te erkennen en vervolgens voor een aantekening in het gezagsregister dient zorg te dragen. Gehuwde vaders verkrijgen wel automatisch het gezag bij de geboorte van hun kind.

Of dit voorstel uiteindelijk er komt, zal nog moeten blijken aangezien het wetsvoorstel waarschijnlijk pas na de verkiezingen in maart 2017 behandeld zal worden.