Automatisch gezag ongehuwde vaders? Wordt vervolgd …

Het automatisch gezag voor ongehuwde vaders is nog niet geregeld! Anno 2019 moet een ongehuwde vader voor het verkrijgen van gezamenlijk gezag dus nog steeds twee handelingen te verrichten: 1) het kind erkennen; 2) gezag laten aantekenen in het gezagsregister na toestemming van de moeder. Is de moeder niet bereid hieraan mee te werken, dan […]

Verhoging alimentatie 2019

Ieder jaar dient zowel de kinder- als partneralimentatie verhoogd te worden met een wettelijke indexering. Door deze indexering stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. Voor 2019 is de indexering vastgesteld op 2%. Met ingang van 1 januari 2019 dient de  alimentatieplichtige zelf deze indexering door te berekenen op het vastgestelde bedrag aan alimentatie. […]

Automatisch gezag ongehuwde vaders?

In 2016 is door de VVD en D66 een wetsvoorstel ingediend dat voor ongehuwde vaders automatisch gezag over hun kind mogelijk moet maken. In de huidige regelgeving is dit niet het geval. Wanneer geen sprake is van een huwelijk, verkrijgt de moeder automatisch het gezag, terwijl de vader het kind dient te erkennen en vervolgens […]