Verhoging alimentatie 2019

Ieder jaar dient zowel de kinder- als partneralimentatie verhoogd te worden met een wettelijke indexering. Door deze indexering stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging.
Voor 2019 is de indexering vastgesteld op 2%. Met ingang van 1 januari 2019 dient de  alimentatieplichtige zelf deze indexering door te berekenen op het vastgestelde bedrag aan alimentatie.

Eenvoudig nagaan welk bedrag aan alimentatie verschuldigd is? Dit kan via de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) via https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie